Wypożyczalnia instrumentów

 
 

WPŁATY ZA WYPOŻYCZONE INSTRUMENTY MUZYCZNE PROSIMY DOKONYWAĆ NA PODANE KONTO BANKOWE:

56 1240 6478 1111 0010 5620 5151

W TYTULE PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ RODZAJ WYPOŻYCZONEGO INSTRUMENTU

  • opłaty należy dokonywać do końca każdego miesiąca
  • opłata za instrument obowiązuje przez cały rok kalendarzowy

Wypożyczalnia instrumentów czynna jest w dniach:

Wtorek         11:00-17:00

Środa            11:00-17:00

Piątek           11:00-17:00

WYPOŻYCZANIE, ZMIANA ORAZ ZWROT INSTRUMENTÓW ODBYWA SIĘ W OBECNOŚCI NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO!