Struktura organizacyjna

 
 

Dyrektor Szkoły

mgr Wiesław Nowak

dyrektor@psm.snwsprodukcja.pl

Wicedyrektor Szkoły

mgr Anna Sykuła

vicedyrektor@psm.snwsprodukcja.pl

Nauczyciele

Instrumenty klawiszowe

Akordeon

mgr Wiesław Nowak

Fortepian

mgr Joanna Derenda-Łukasik

dr Rafał Tworek

mgr Katarzyna Ingram

mgr Magdalena Cielińska

mgr Mariola Cielińska

mgr Cecylia Górska-Kuligowska

mgr Piotr Nowak

Instrumenty dęte i perkusja

Flet poprzeczny

mgr Beata Dzikowicz
mgr Anna Zająkała

Klarnet

mgr Jacek Wejk

Perkusja

mgr Paweł Witulski

Saksofon

mgr Piotr Rogóż

Instrumenty strunowe

Gitara

mgr Anna Wojciechowska-Hołoga

Skrzypce

mgr Małgorzata Matwin-Nowak

mgr Dawid Kwiatkowski

mgr Michał Nowak

Wiolonczela

mgr Joanna Czerwińska

Przedmioty teoretyczne

 Kształcenie słuchu i audycje muzyczne

mgr Anna Sykuła

mgr Anna Fedorko-Kwiatkowska

 Rytmika i kształcenie słuchu

mgr Mariola Cielińska

Chór

mgr Agnieszka Jędrzejewska-Stachura

Biblioteka

mgr Anna Fedorko-Kwiatkowska

biblioteka@psm.snwsprodukcja.pl

Pracownicy administracji

Referent ds. administracyjno-kadrowych

mgr Marta Dudzińska

psm@soleckujawski.pl

kadry@psm.snwsprodukcja.pl

konkursy@psm.snwsprodukcja.pl

(sekretariat, kadry, konkursy)

Główna księgowa

mgr Małgorzata Dżur

ksiegowosc@psm.snwsprodukcja.pl

Referent ds. administracyjnych

Katarzyna Bernat-Marlewska

instrumenty@psm.snwsprodukcja.pl

(magazyn instrumentów, promocja szkoły, strona internetowa)

Pracownicy obsługi

Małgorzata Rumińska

Henryk Skorek

Katarzyna Hefner