Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

Od dnia 6.10.2020 r. do odwołania nieobecna będzie p. mgr Anna Sykuła. Zajęcia teoretyczne od dnia 13 października 2020 r. – wg dotychczasowego planu zajęć- realizować będzie na zastępstwo pani mgr Iwona Skiba

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………